Aid workers in tears by children’s bodies!

RTL News | 14 March 2012, 12: 38

Aid workers in tears by children’s bodies

The 200 aid workers who were involved in the bailout in the Swiss tunnel disaster, are very visited by the tragedy of the bus.
videoVideos
fotoPhoto
‘ Black stripes on the tunnel tube ‘video

“Even the most seasoned rescue workers had the emotionally very difficult in carrying out their work”, says Jean-Pierre Deslarzes, who led the bailout, against the newspaper Belgsiche the latest news.

“They were in the mountains of the children’s dead bodies with the tears in the eyes. Most aid workers have a lot of experience with heavy accidents, but the fact that so many children were involved, did even the toughest rescuers in tears at the sight of so much misery erupt. ”

Correspondent Renske Heddema:

“Traces on the sidewalk where the bus is detoured”

Report from the tunnel disaster

Cause still unknown

The bus with escorts and pupils of elementary school ‘t Stekske in the Belgian Lommel died last night in a Swiss tunnel by yet unknown cause. When the blow came 28 people are killed, including 22 children. Aboard the bus were also ten Dutch children.

© RTL Nieuws .nl

RTL Nieuws | 14 maart 2012, 12:38

Hulpverleners in tranen door kinderlichamen

De 200 hulpverleners die betrokken waren bij de reddingsoperatie in de Zwitserse ramptunnel, zijn zeer aangedaan door de tragedie met de bus.
videoVideo’s
fotoFoto
‘Zwarte strepen op de tunnelbuis’video

“Zelfs de meest doorgewinterde reddingswerkers hadden het emotioneel heel moeilijk bij het uitvoeren van hun werk”, zegt Jean-Pierre Deslarzes, die de reddingsoperatie leidde, tegen de Belgsiche krant Het Laatste Nieuws.

“Ze stonden bij het bergen van de kinderlijkjes met de tranen in de ogen. De meeste hulpverleners hebben heel wat ervaring met zware ongevallen, maar het feit dat er zoveel kinderen bij betrokken waren, deed zelfs de taaiste reddingswerkers in tranen uitbarsten bij het aanschouwen van zoveel ellende.”

Correspondent Renske Heddema:

“Sporen op het trottoir waar de bus is uitgeweken”

Verslag vanuit de ramptunnel

Oorzaak nog onbekend

De bus met begeleiders en leerlingen van basisschool ‘t Stekske in het Belgische Lommel verongelukte door nog onbekende oorzaak gisteravond in een Zwitserse tunnel. Bij de klap kwamen 28 mensen om het leven, waaronder 22 kinderen. Aan boord van de bus zaten ook tien Nederlandse kinderen.

© RTL Nieuws.nl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s